Sten är så otroligt mycket mer än bara sten och möjligheterna är oändliga i material, användning och stil. Hos Stenbolaget finns ett stort utbud och inspiration att hämta för att hitta klassiska och nya sätt att använda sten och skapa variation av miljöer. Med en tydlig idé av slutresultatet är det lätt att se potentialen, men det är en fördel att få hjälp med olika lösningar som anpassas till personlig preferens.

Valet av sten har betydelse

För att skapa en naturnära och rustik känsla är det vanligt att inkludera sten i miljön. Hur stenarna tas fram påverkar både kvalitén och slutresultatet. Vilken typ av sten som används beror till stor del på hur den är tänkt att användas. En sorts sten ska uppfylla helt andra krav än övriga varianter och det gäller att välja rätt för att uppnå ett bra resultat. Ofta är designen lika viktig som funktionen och då finns det fler aspekter att ta hänsyn till för att skapa önskad effekt.

Använd belysning och framhäv design

Valet av sten är en konstform som framhäver material och design. Ett stort utbud finns hos Stenbolaget som även erbjuder rådgivning för materialval och anläggning. Typen av hus eller trädgård kan förstärkas med kullersten, grafiska former, färgskiftningar och materialkombinationer. Sten kan dessutom kombineras med belysning för större effekt. I utomhusmiljöer kan belysningen höjas upp en bit ovanför marken för att guida besökare längs trädgårdsgångar och uppfarter. Belysningen kan också ha som främsta funktion att förstärka materialet i stenen, vilket skapar en speciell effekt eller atmosfär.

Kantstenar och stödmurar med olika funktioner

Stenbolaget erbjuder olika typer av kantsten och material för stenmurar. Kantsten kan rama in rabatter där de används i enkelt format eller byggs upp i höjd eller djup beroende på behov och önskad design. För att förstärka gångvägar används kantsten för att ge en tydlig brytpunkt mot omgivningen. Stödmurar kan användas för att skärma av en del av trädgården mot omgivningen, skydda mot insyn eller skapa lä. En stödmur används även för anläggning av kuperade trädgårdar och sluttningar där ytor i etage möjliggör andra sätt att utnyttja ytan. Upphöjda markytor kan också stöttas upp med en mur mot lägre markytor som till exempel en väg.

Modernt inslag i inomhusmiljöer

Att använda sten inomhus har länge varit modernt då det bidrar till ett rustikt, hårt eller varmt intryck. Materialet används främst i golv och badrum där både naturliga och framtagna material finns att välja mellan. Sten passar tillsammans med de flesta material i omgivningen och framhävs på olika sätt i kombination med glas, metall, trä och textilier. Hos Stenbolaget finns en stor variation som passar alla behov.