När det kommer till ditt företag är passionen du känner för det en av de viktigaste faktorerna för framgång. Ju mer genuin din känsla är för din idé och din produkt desto mer kommer dina kunder tro på dig och ditt företag, oavsett om det är industriproduktion eller ett mindre företag det handlar om. Den här passionen behöver synas i det mesta du gör; hur du pratar, hur du beter dig, din inredning och dina uppsatta mål.

Var ditt eget varumärke

Har du ett bolag som arbetar med exempelvis trä är det viktigt att din kärlek för det här materialet syns i din omgivning. Givetvis behöver du ta väl hand om dina anställda och ditt företag; se till att produktionen är hållbar och miljövänlig, men de här värderingarna behöver också synas i ditt vardagsliv. Att till exempel se till att den golvläggning som utförts på hemmaplan och på kontoret håller samma goda standard och omtanke som resten av bolagets träproduktion, gör att både du och ditt företag upplevs som genuint och med höga krav på både material, hållbarhet och utförande. Att vara ditt eget varumärke innebär att du bär med ditt företags värderingar även utanför dess väggar, och att omgivningen tydligt ser att din passion är äkta och kommer från hjärtat likväl som från hjärnan. Det innebär också att det blir en transparens – med kärlek till yrket och industrin finns ingen anledning för vare sig dig eller ditt företag att dölja något, och detta kommer avspegla sig i dina kundkontakter. Att kunna föra intressanta diskussioner, inte bara om hållbarheten i din produktionskedja utan även om trägolvet din kund just nu står på och miljöaspekterna i detta, visar att dina värderingar går djupare än bara till de ekonomiska sidorna av er kontakt.

Olika sätt att locka kunder

Andra sätt att stärka ditt varumärke och visa på engagemang är att visa upp dig och ditt företag i olika sociala och samhälleliga sammanhang. Har du ett stort bolag som omsätter mycket pengar kan du visa solidaritet genom att skänka pengar till organisationer eller vara med på olika mässor beroende på vad ditt bolag har för inriktning. Använd sociala medier för att sprida ditt budskap, speciellt om du vill visa upp engagemang i miljö och klimat. Berätta om dina vardagliga ställningstaganden – allt från den professionella golvläggningen till medveten konsumtion. Var ditt eget varumärke, och visa det. Ju mer presumtiva kunder ser ditt engagemang desto större är möjligheten att de blir intresserade att jobba med dig, och det finns också en större möjlighet att de sprider positiva ord om dig och ditt företag. Så undervärdera aldrig möjligheterna som kommer av att visa upp din passion även utanför kontoret och jobbet i produktionen.