Plåtslagare och plåtslagerier har funnits sedan vi började använda oss av plåtprodukter på exempelvis hus och bilar. Innan plåtslagerier började finnas så fanns uppenbarligen inte behovet heller. Innan man började använda sig av plåtprodukter så var det koppar som gällde. Det var så tidigt som på 1200-talet man började lägga koppartak på hus och byggnader i Sverige. En känd leverantör av koppar är Falu koppargruva som levererade material till de första taken som lades. Det var dock inte förrän några hundra år senare man började använda koppartak på större byggnader som kyrkor, herrgårdar och slott runtom i landet.

Plåt och plåtslagerier på 1800-talet

Det var i början av 1800-talet som man i Sverige började lära sig hur man valsar plåt, vilket gjorde att kostnaden för att lägga tak sjönk drastiskt. Möjligheten att få ett mer hållbart och brandsäkrare tak ökade också i takt med att man började lägga plåttak istället för koppartak. Man började även tänka på rostskydd när det kom till plåttak och började förzinka plåten för ett bättre skydd. Det utgjorde grunden till de plåttak vi har på hus och byggnader idag.

Användning av olika material

Det är inte bara en sorts plåt som används för att lägga tak eller göra andra plåtarbeten, allt beror på vilken funktion som ska uppfyllas och vilket utseende arbetet ska ha. Ett vanligt material som ofta används av bland annat https://norrmalmsplat.se/ är förzinkad och lackerad stålplåt som kan uppfylla många olika funktioner och finns i flera olika färger. En annan fördel med rostfri stålplåt är att man kan svetsa den, vilket kan vara en fördel i många olika sammanhang.

Andra material som används är aluminium och koppar. En fördel med att använda sig av aluminium är att det är ett väldigt lättarbetat material som är mjukt och lätt att böja efter önskemål. Det finns dock ett problem med aluminium, vilket är att dess yta mattas av relativt snabbt i jämförelse med andra material.

Plåtslagerier idag

Idag är plåtindustrin större och mer välutvecklad än den någonsin varit tack vare många års erfarenhet och utveckling av material, verktyg och användningsområden. I Sverige finns idag cirka 7000 plåtslagare som aktivt arbetar med plåtslageri på ett eller annat sätt. I Stockholm finns de flesta företagen som utför takläggning och andra plåtarbeten i Sverige.

Konkurrensen mellan plåtslagerierna idag är relativt tuff, men å andra sidan finns det också gott om jobb för en väletablerad firma. Den största fördelen en plåtfirma kan ha i dagsläget är erfarenhet, precis som när det gäller andra branscher. Men eftersom plåt som material och arbetet med det är speciellt så är lång erfarenhet ofta eftertraktat inom yrket. Självklart finns det många utbildningar och yngre människor som utbildar sig till plåtslagare idag, vilket är både viktigt och roligt. Ofta försvinner intresset för gamla yrken med tiden, men med just plåtindustrin verkar intresset leva kvar än så länge. Även plåttak på hus och andra byggnader fortsätter vara ett populärt val i Sverige.