Ordet industri kommer ursprungligen från latinets ord industria som står för flit eller sysselsättning. Industri involverar all form av förädling av produkter i alla former som sedan produceras och säljs på olika former av marknader. Produktion är en del av industrin och viktig för att ett företag ska överleva.

Att starta eget företag inom produktion

Om man har en riktigt bra företagsidé om en produkt man vill börja tillverka, finns det en del att tänka på. Generellt när man startar ett företag med färdiga produkter, kostar det inte lika mycket som när man väljer att starta en egen produktion med produkttillverkning. Därför är det mycket klokt att ha en genomtänkt produktidé som kan generera bra vinst och att man har ett bra startkapital. Det finns en hel del bra tips när man startar eget att tänka på, så att man inte hamnar i några fallgropar. När man startar en egen produktion, är det viktigt att lokalen man hyr är i gott skick. Precis som med hus och lägenheter måste en lokal för produktion vara besiktad och kontrollerad för mögel, fuktskador eller till exempel radon. Om man behöver en noggrann kontroll av radon är det klokt att anlita någon för en professionell radonsanering, så att lokalen är trygg och klar att använda. En annan viktigt faktor när man ska starta ett eget produktionsföretag är att anställa rätt personer inom företaget. Det är alltid klokt att lägga ut en annons på Arbetsförmedlingens hemsida, men även att anställa personer genom tillförlitliga källor av rekommendationer.

Industrin förändras med internet

Det sker en allt större digitalisering inom industrin och många företag kanske känner en viss rädsla inför den oundvikliga och stora förändringen. Faktum är att digitaliseringen, det vill säga en allt mer växande internethandel, har i syfte att göra det bättre och lättillgängligt för kunderna. Det är även lättare för ett produktionsföretag att kunna nå ut till fler kunder via internet.