Inom industri och produktion är god hygien avgörande för att säkerställa produkters kvalitet och säkerhet. Faktum är att hygien i industriella miljöer är så viktigt att det i slutändan skyddar folkhälsan. Några fördelar med att implementera rutiner för hygien är följande:

  • Förbättrar och gynnar anställdas hälsa.
  • Minskar antalet personer som måste sjukskrivas eller sluta arbeta i förtid.
  • Sänker vårdkostnader och maximerar anställdas prestation.
  • Effektiviserar och ökar produktiviteten.

Läs vidare för att se närmare på dagens utmaningar och hälsorisker med en bristande hygien.

Dagens utmaningar och hälsorisker

Numera är riskerna på arbetsplatsen mer varierade än någonsin tidigare, inte minst inom industri och produktion. Risker varierar allt från de mer påtagliga som buller, ergonomiska påfrestningar och extrema temperaturer till infektionssjukdomar, psykisk stress och strålning. Riskerna med en bristande hygien är kanske ett av de problem som är mest kritiskt att åtgärda. I själva verket är det avgörande eftersom massproducerade produkter i industrin når så många människor, inte bara de anställda utan även kunder. En av de industrier som är mest känsliga för en bristande hygien är livsmedelsindustrin, utan tvekan. Vikten av hygien i denna viktiga industri är av yttersta vikt.

Vikten av hygien inom livsmedelsindustrin

Det sista du vill är att trogna kunder ska bli smittade av livsmedel de köpt från dig. Rutiner för hygien förhindrar att produkter kontamineras genom oönskade mikroorganismer eller ämnen i tillverkningsprocessen. Ju bättre rutinerna för hygien är på arbetsplatsen desto mindre är sannolikheten för smitta bland anställda och kunder. Att förebygga smittspridning är avgörande eftersom kontaminerat livsmedel har potential att smitta så många människor. Livsmedelsindustrin skiljer sig från andra typer av industrier som till exempel bil- och byggindustrin. Med tanke på att livsmedel intas av kroppen blir hygien en fråga av yttersta vikt vid produktionen. Lämplig hygien i livsmedelsproduktioner säkerställer att alla livsmedelsprodukter kan konsumeras med säkerhet.

Vidare innebär god hygien att livsmedel är fria från farliga halter av föroreningar som utgör en risk för hälsan, vilka inkluderar följande:

  • Mikroorganismer, däribland mögel, parasiter, bakterier och virus.
  • Metaboliter eller toxiner producerade av mikroorganismer.
  • Kemiska rester från till exempel desinfektionsmedel och jordbrukskemikalier.
  • Smuts och andra främmande ämnen som inte hör hemma i livsmedel.

Faktum är att de flesta livsmedelsburna sjukdomar orsakas av mikroorganismer. En bättre hygien hade alltså kunnat förebygga dessa sjukdomar som sträcker sig från att vara obehagliga till att vara dödliga.

Den goda nyheten är att det finns enkla lösningar. Ett enkelt sätt att förebygga livsmedelsburna sjukdomar är att installera automatiska handspritsdispensers med sensor. Gör ett besök hos Fröbergs på www.frobergs.se för att se närmare på deras sortiment. Just nu erbjuder Fröbergs automatiska handspritsdispensers för så lite som 799 kronor. Genom att ha dessa enheter lättillgängliga på arbetsplatsen minimerar det föroreningar och spridning av mikroorganismer i livsmedel. Detta förhindrar även att livsmedel i onödan förstörs och måste slängas.

Med automatiska handspritsdispensers med sensor på arbetsplatsen kommer dina anställda bli motiverade att hålla händerna rena. Till skillnad mot en manuell dispenser eller tvål och vatten är dessa automatiska enheter ett modernt sätt att upprätthålla hygien. Ny och modern teknik uppmuntrar och väcker nyfikenhet!