Vikten av hållbarhet och miljövänlighet har aldrig varit mer aktuell. Inte minst beror det på klimatförändringarna på grund av den ökade användningen av fossila bränslen som kol och olja. Att använda mer förnybar energi kan bidra till att motverka klimatförändringarna genom att minska mängden koldioxid i atmosfären. En av dessa förnybara energikällor är ingen mindre än trä. Fortsätt att läsa för att veta mer om hur denna förnybara energikälla kan användas inom industri och produktion!

Fördelar med att använda trä som energikälla

Att använda trä som energikälla är mycket klimatsmart eftersom det är nästintill klimatneutralt. Detta beror på att mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären när trä förbränns motsvarar mängden som trädet absorberar medan det växer. För att upprätthålla denna cykel av klimatneutral energi är det viktigt att skog med jämna mellanrum återplanteras.

Trä kan användas som energikälla i olika former som pellets och ved. Om du driver ett lantbruk eller en gård är det ingen dum idé att investera i ett vedsäcksstativ för att stödja klimatet. Eftersom du bor på landet har du säker tillgång till ved som du kan använda och stapla för en mängd energibehov. Glöm inte bort att du behöver bra vedsäckar och vedsäcksstativ för att optimera din användning av ved. Hos Kellfri har du ett brett utbud av marknadens bästa vedsäckar och vedsäcksstativ. I själva verket är det en kostnadseffektiv investering som gör det avsevärt enklare att hantera din ved. Att använda ved så långt det går i din verksamhet och produktion minskar ditt klimatavtryck, till skillnad från fossila bränslen.

Ännu en fördel med ved som energikälla är att det är mycket rent och säkert. Till skillnad mot kol och olja utgör ved ingen risk vid utsläpp i miljön. Till exempel innehåller trä inga ämnen som skapar rökproblem. Dessutom är utsläppen från brinnande ved mycket låga jämfört med fossila bränslen. Till och med askan som blir över efter förbränning kan användas som ett utmärkt gödningsmedel. Föga förvånande har byggindustrin börjat använda mer trä som byggmaterial för att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt. Läs vidare om vilka implikationer det har.

Modern träkonstruktion ökar

Valet av byggmaterial inom byggindustrin har en avgörande betydelse för miljön. Genom att välja trä som material finns det goda möjligheter att minska klimatpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle. Faktum är att trä under lång tid varit det dominerande byggmaterialet för byggnader. Dock används i regel andra byggmaterial än trä till industribyggnader och större bostadshus. Den goda nyheten är att denna trend håller på att ändras av den ökade medvetenheten om miljön. Vidare har det de senaste åren inom industriell träkonstruktion skett avgörande genombrott, däribland med ökade investeringar i teknik som ökar möjligheterna att bygga i trä. Enligt prognoser kommer hälften av alla flerbostadshus byggas i trä år 2025.