För att en industri ska kunna blomstra behöver det finnas god infrastruktur. Det underlättar både för att kunna leverera material och varor, men också för att arbetskraften ska kunna ta sig till och från jobbet.

Infrastruktur

Alla vägar leder till Rom, så man i romarriket. Romarrikets infrastruktur var en av faktorerna för dess makt och ekonomi. De vägar som romarna byggde under Antiken används fortfarande. Den svenska industrin började blomstra i slutet av 1800-talet. En del har vi att tacka järnvägen för. På 1850-talet valde den svenska regeringen att bygga stambanor i Sverige. 1892 var de klara. Järnvägen är fortfarande mycket viktig för vår industri, men också motorvägar, hamnar, flygplatser som Arlanda och kollektivtrafik. Det underlättar för en industri att vara etablerad där det finns goda kommunikationer. Både under Romarrikets tid, i 1800-talets Sverige och idag.

Framtidens infrastruktur

Framtidens infrastruktur kommer baseras på miljöteknik. Det behövs fler laddningsstationer så att folk ska kunna åka över hela landet med elbil. Även elflyget kommer att byggas ut. En del av infrastrukturen är också digital. Det är viktigt att det finns bredband i alla Sverige kommuner. Möjligheten att bo avsides kommer också bli större i framtiden, då mer och mer arbete utförs framför skärmen.